Ekocentrum

 

 

CSOŠ Spálené Poříčí je menší škola rodinného typu nedaleko Plzně s dvacetiletou tradicí, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské. Základním posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělání v oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost. Úkolem školy je zprostředkovat žákům základy všeobecného i odborného vzdělání, které je založeno na odborné kompetenci učitelů, je v souladu se zájmy rodičů, studentů i společnosti a vychází ze vzájemné důvěry. Cílem je podporovat seberealizaci žáků, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, inspirovat je k dalšímu sebevzdělávání, učit je projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s uznávanými životními a mravními hodnotami.

 

 Více naleznete na www.csos.cz

 

 Seznam akcí pořádaných CSOŠ od února do července 2011:
- hlavní aktivity
- doplňkové aktivity

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  Partneři projektu  Církevní střední odborná škola