Ekocentrum
logo OP VK

Čím je náš projekt jedinečný?

Projekt vytvoří funkční systém EVVO pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj propojený s multikulturní výchovou


Díky projektu podpoříme zaměstnanost a další rozvoj kvalifikace lektorů projektu


Umožníme zvýšení kvalifikace pracovníků škol a školských zařízení, vedoucích pracovníků a pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže


Budeme se snažit, abychom docílili pozitivní změny postojů a přístupu cílových skupin i veřejnosti vůči životnímu prostředí a udržitelnému životu


Rozšíříme nabídku publikací a metodických materiálů k EVVO pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj


 Vzorem co do formy zpracování je pro PKL např. program Varianty či Poznejme své prostředí.

Tyto programy:

  • umožňují přímou využitelnost ve výuce
  • jsou snadno přizpůsobitelné konkrétnímu předmětu a specifické úrovni žáků
  • rozvíjejí motivaci a kreativitu žáků
  • jsou srozumitelně zpracované
  • jsou metodicky pestré

Na rozdíl od těchto projektů je však PKL více orientován na:

  • integraci přírodní i kulturní tematiky
  • sebe-kultivaci člověka v jeho rodinné, komunitně-společenské a přírodní dimenzi
  • personalismus (důraz na člověka jako osobu)
  • kritický realismus (pravdu ale i otevřenost jiným názorům)
  • zakotvení v teoretickém pohledu


A především důslednější aplikaci strategie VUR - vzdělávání pro (trvale) udržitelný rozvoj

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  O projektu