Ekocentrum


Doporučujeme Vám moduly pro I. stupeň základní školy


Každý modul se skládá ze dvou výukových hodin. Věnují se tématu z různých úhlů pohledu a umožňují žákům poznat člověka a jeho svět, přírodu, rostliny, zvířata a různé interakce mezi nimi. Každá prezentace je doplněna mnoha známými i méně známými básničkami.

První polovina modulů je vhodnější spíše pro mladší ročníky (1. – 3. třídu), ostatní moduly jsou rozsáhlejší, náročnější a jsou vhodnější pro starší ročníky (3. – 5. třídu).


Kdo jsem 1 a 2 – Dozvíme se něco o sobě. Jaká je moje rodina, kde žiju, kdo byli moji předci?

Divočina nebo zahrada 1 a 2 - Jaká příroda je kolem nás? Co kde roste, co všechno je živé a co potřebují zvířata a rostliny.

Jak rozumíme světu 1 a 2 - Jaké to bylo, když jsme byli maličcí a co se všechno se ještě můžeme naučit. Co vím a umím? Co je vidět a co zůstane ukryté.

Co známe 1 a 2 – Dovozování neznámého ze známého. Živly: voda, vzduch a země. Jak se učíme, jak rosteme a co se ještě můžeme dozvědět.

Svět je velký 1 a 2 - Co vidíme z okna my a co děti jinde na světě? Jak uchováváme informace a jak si je předáváme?

Čistota a znečištění - Jak se z věcí stává odpad a co s nimi pak uděláme?

Rovnováha a lehký život - Co všechno chceme a můžeme nebo nemůžeme mít.

Spolupráce, symbióza, soutěž, zápas - Je lepší se o věci dělit nebo si je nechat pro sebe?

Rozum a cit – Co je přírodní a co je kulturní chování. Jak jíme, jak jedí jinde, jak jedí zvířata a co rostliny? Dají se napravit věci, které jsme udělali špatně? Jak se něco dozvíme, když to nevíme.

Radost a strach – City a stres v přírodě a kultuře. Jak poznáme, že se někdo bojí. Bojí se i zvířata? Z čeho mají radost všichni?

Co jsme dostali a co vytváříme – Co je v přírodě a kultuře dané, ale já s tím mám problém. Dopravní značky a symboly. Čím se musí řídit všichni?

Co je nezbytné a bez čeho se neobejdeme – Jaké jsou potřeby a motivace v přírodě a kultuře. Všichni žijeme na Zemi. Mají všichni rádi stejné věci? Co je výjimečné a co se opakuje každý den.

Moje hodnoty - Učení starému a nová tvorba. Znaky, erby a co vypovídají o nositelích. Co vyjadřují barvy?

Zvyky, tradice a novoty – Jak to vypadalo v pravěku a je něco z toho stále stejné?

Svět se mění a já s ním - Cestování. Jak se cestovalo dříve, jak cestují zvířata a rostliny. Jak už přírodě a kultuře rozumím?

 print mapa webu home  Moduly projektu PKL  Moduly I. stupeň