Ekocentrum

Materiály pro pedagogy ke kurzům EVVO

V rámci našeho projektu pravidelně realizujeme kurzy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).
Zde naleznete materiály k těmto kurzům, které jsou zde k dispozici ke stáhnutí...


1) Odpady a jejich problematická recyklace - autor Mgr. Barbora Machovcová


Odpady
Co je to odpad? Existuje odpad v přírodě?
Odpad je to, co již nepotřebujeme, nedokážeme použít. V přírodě je také odpad - opadané listí, odumřelí živočichové a rostliny. Dokonce bez jednoho velmi nebezpečného odpadu dnes nemůžeme žít.
Jaký je to odpad?

Kyslík. Po vzniku života na Zemi začaly bakterie v mořích produkovat O2 jako odpadní látku. Kyslík volně unikal do atmosféry, až ji zcela nasytil. Kyslík je však silné oxidační činidlo. Rozrušoval horniny. A navíc je silně hořlavý, tzn. bez kyslíku nemůže nic hořet. To bylo velmi nebezpečné. Kyslík, který se vázal zpět do vody byl pro tyto bakterie toxický. Naštěstí některé z nich „vymyslely“ způsob, jak kyslík zlikvidovat a začaly ho využívat při syntéze ATP - fotosyntéza. Ty, které to nedokázaly, přežily jen v bezkyslíkatém prostředí. Dnes jim říkáme anaerobní organismy. Např. kvasinky, sirné bakterie.
To byla první ekologická katastrofa na Zemi. A nezavinil ji člověk. Kyslík totiž způsobil první hromadné vymírání v dějinách Země.
Z organismů, které se naučily O2 využívat, se časem vyvinuly všechny aerobní organismy, které dnes známe.
Odpad z lidského hlediska. Celkové množství odpadu na osobu a rok: 150 až 200 kg


Odpady a tvořivost (soubor v pdf, 873 KB)

Odpady a jejich využití - část 1 (soubor v pdf, 897 KB)

Odpady a jejich využití - část 2 (soubor v pdf, 851 KB)

Odpady a jejich využití - část 3 (soubor v pdf, 851 KB)2) Příroda v umění - autor Mgr. Barbora Machovcová


Příroda v umění (soubor v doc, 34,5 KB)


Příroda v umění část 1 (soubor v pdf, 1,4 MB)

Příroda v umění část 2 (soubor v pdf, 1,1 MB)

Příroda v umění část 3 (soubor v pdf, 550 KB)

Příroda v umění část 4 (soubor v pdf, 800 KB)


print mapa webu home  Aktivity projektu  Materiály pro pedagogy