Ekocentrum

CZ.1.07/1.1.00/08.0028

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou a Svatojánská kolej  - vyšší odborná škola pedagogická

Svatojánská kolej

Vás srdečně zvou na tematicky zaměřený konferenční den

Vzdělávání & trvale udržitelný život

26. června 2010

jako součást mezinárodní konference organizované Svatojánskou kolejí

u příležitosti 15. výročí založení školy

Nové perspektivy v kognitivním, environmentálním a interkulturním vzdělávání:od předškolní výchovy k informační společnosti II.

22.- 26. června 2010

Svatý Jan pod Skalou

Praha

Přihlášky příspěvků: do 30. dubna 2010


Mezinárodní pedagogická konference – Svatý Jan pod Skalou/Praha – 2010 se bude konat od úterý 22.6.2010 do soboty 26.6.2010 v Praze, kde proběhne 25.-26.6. hlavní dvoudenní zasedání (Praha 6, budova TF UK, vchod z Kolejní ulice), a ve Svatojánské koleji (Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 p. Beroun), kde proběhne 22.6. zahajovací ceremoniál a 23.6.-24.6. sympózium „Nové otázky nad Starým mistrem“.


Informace o celé konferenci:


Hlavním cílem konference je možnost výměny zkušeností v oblastech kognitivního, environmentálního a interkulturního vzdělávání, a to od předškolního věku až po tzv. university třetího věku a problematiku celoživotního vzdělávání. Konference by měla poskytnout prostor pro komunikaci mezi pedagogy, psychology a dalšími profesními pracovníky z příbuzných a návazných vědních a aplikovaných oborů.


Hlavním motivem konference je hledání nových přístupů v celém procesu kognitivního, interkulturního a environmentálního vzdělávání počínaje mateřskou školou až po občany informační společnosti.


.
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  Akce  Konference v červnu 2010