Ekocentrum


Vyberte si z naší nabídky doplňkových výukových programů pro ZŠ i SŠ


Místní speciality

  • Český kras z hlediska botanického

  • Český kras z hlediska geologického

  • Čarovný rok

  • Do zahrádky za zvířátky

  • Praktický ekologický minikurz

Tradiční řemesla

  • Barvíři a rostliny

  • Drátenictví

  • Košíkářství

  • Krajkářství

  • Oslaďme si život - cukrářství

  • Ovečka aneb přadláctví

  • Perníkářství

  • Preclíkářství

  • Provaznictví

  • Tkalcovství

  • Poznáváme zvířata podle srsti aneb plstění

Programy o rostlinách

  • Do nitra buňky

  • Dva v jednom domě (lišejníky)

  • Semínko a jeho tajemství

  • Botanická exkurze

  • Bylinkové čarování v zahradě i v kuchyni

  • Jedlé plané rostliny

  • Stromy a my

  • Jak rostliny cestují

  • Do zákulisí říše hub

Programy o zvířatech

  • Ptáčci v zimě

  • Hmyz a jeho význam

Multikulturní programy

  • Jak se lidé oblékají

  • Co máme na talíři

  • Hudební nástroje napříč kulturami

  • Na indiánské stezce

  • Adventní dílna

  • Velikonoční dílna

Recyklace a odpady

  • Ruční papír - Skřítek Recykláček

  • Odpad není k zahození


Celou nabídku i se stručnou anotací najdete na www.ekocentrum.eu/programy

 

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  Doplňkové programy