Ekocentrum

Komu je projekt určen?

V projektu jsou dvě hlavní cílové skupiny: jednak žáci škol a školských zařízení, jednak pracovníci škol a školských zařízení.


 Žáci škol a školských zařízení se při výuce setkávají s průřezovými tématy stanovenými Rámcovým vzdělávacím programem. Mezi nimi téma Environmentální výchovy je klíčové pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Průřezový charakter tématu Environmentální výchovy na ZŠ se projevuje v jeho zařazení nejen do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost a Člověk a zdraví, ale i v oblastech jako jsou Informační a komunikační technologie, Umění a kultura či Člověk a svět práce. Potřebou žáků je získání takto integrovaného pohledu ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.


Potřebou pracovníků škol a školských zařízení je tento pohled žákům nápaditě zprostředkovat, resp. mít k tomu potřebné nástroje, ale i znalosti, schopnosti a dovednosti. K naplnění uvedených potřeb povedou činnostně a kooperativně zaměřené programy, které jsou součástí nabídky tohoto projektu. Pracovníci škol a školských zařízení, kteří jsou další cílovou skupinou, mohou využívat nabídky jednak účastí na lektorsky zabezpečovaných programech (zejména na školách) a doplňkových akcích, náhledy a získáním metodických materiálů, jednak účastí na specialních seminářích organizovaných v rámci projektu pro pedagogy se zaměřením na integraci environmentální a multikulturní výchovy do ŠVP v intencích RVP. 


Poslední cílovou skupinou jsou pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mláděže, jejichž potřeba i zájem o tento typ programů je rovněž značný.


Doplňkovou cílovou skupinou budou vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu home  Komu je projekt určen