Ekocentrum

Projekt "Příroda, krajina a lidé pospolu (PKL)"

Od listopadu 2009 pro Vás Ekocentrum Kavyl připravuje nové programy pro žáky a pedagogy v rámci projektu Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj (zkráceně Příroda, krajina a lidé pospolu). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Co je to Projekt PKL?
Projekt PKL (Příroda, krajina a lidé pospolu,CZ.1.07/1.1.00/08.0028) je vzdělávací program, který chce přispět k rozvoji člověka jako osoby v jejím přírodním i kulturním rozměru. Je vypracováván ve třech verzích, pro I. a II. stupeň ZŠ a pro SŠ.


Co je cílem PKL?
Pokrýt témata předepsaná rámcovým vzdělávacím programem (RVP) v okruzích, jakými jsou environmentální, multikulturní, osobnostně-sociální a mediální výchova, a to způsobem systematickým, vedeným nějakou jednotnou vizí.
Touto vizí je pojetí člověka jako bytosti zároveň přírodní i kulturní. Příroda a kultura jsou tak chápány jako kontinuálně spojité, kultura je prodloužením přírody. Oproti klasickému chápání přírody a kultury jako principů stojících vzájemně v opozici tak projekt PKL klade důraz především na podobnosti a analogie mezi přírodou a kulturou a vztahem člověka k těmto dvěma.


Co obnáší v praxi spolupráce s PKL?
V domluvený termín přijede na školu tým lektorů s připravenou prezentací jednoho z témat projektu PKL a tuto prezentaci (případně s dalšími doplňkovými aktivitami) ve třídě předvede.


Kolik to stojí?
Nic. Projekt je financován z evropských fondů. Po dokončení projektu v roce 2012 již však bude využívání vypracovaných materiálů zpoplatněno.


Do jakých hodin se PKL nejvíce hodí?
Probíraná témata zasahují zejména do ZSV, biologie, přírodopisu, popřípadě rodinné či osobnostní výchovy, výtvarné výchovy, chemie, prvouky nebo vlastivědy. Hodiny věnované projektu PKL může učitel následně vykázat v rámci odučených průřezových témat.


Kolik hodin trvá prezentace?
Jednu nebo dvě vyučovací hodiny. V případě zájmu však můžeme připravit i delší program.


Šlo by o spolupráci jednorázovou, nebo dlouhodobou?
V první fázi jednorázovou. V případě zájmu se pak můžeme dohodnout na další návštěvě a rozvíjet nastolená témata. V budoucnu bude také možné, aby škola zařadila celý projekt do svých osnov, a učitelé budou moci sami využívat podkladové materiály k výuce.


Proč si zvolit PKL?
PKL chce vyjít vstříc požadavkům konkrétní výuky tím, že poskytne výukové materiály přímo využitelné pro výuku průřezových témat environmentální a multikulturní výchovy s vazbami na výchovu osobnostně-sociální a mediální.

Materiály PKL jsou zpracovány zvlášť pro I. stupeň zŠ, II. stupeň Zš a SŠ a zahrnují vždy:

  • pracovní listy pro žáky
  • metodické návody a informace pro učitele
  • PowerPointové prezentace
  • ICT aplikace (digitální portfolio)

PKL je určen nejen pro učitele přírodovědných, ale i humanitních a technických předmětů ZŠ a SŠ a jejich žáky. Kromě hotových materiálů PKL dále nabízí: - předvedení práce s těmito materiály - lektorskou a metodickou asistenci - školení pedagogických pracovníků - doplňkové praktické vzdělávací programy


Kde najdu další informace?
Další informace o projektu nebo o možnosti školení pedagogů jsou k dispozici na této stránce a ostatních stránkách projektu.


Těšíme se na spolupráci s vámi!
Lektorský tým PKL
CEVV Sv. Jan pod Skalou

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 27.10.2017

print mapa webu